Villa Maija

Blogg och nyheter

Fiberanslutning till Villa Maija

Under våren har Villa Maija fått en ny fiberanslutning, som garanterar en pålitlig och stabil bredbandsanslutning med hög kapacitet. Leverantör för fiberanslutningen är Karis Telefon Ab.

Samtidigt har hotellets WiFi-basstationer ersätts med nya, vilket innebär bättre trådlösa förbindelser och färre döda punkter.

Hotellets nya nätverkslösningar gynnar alla kunder, speciellt företag och grupper som ordnar möten och seminarier.