Villa Maija

Blogg och nyheter

Hanko, Finland, November 2016

Hotell Villa Maija på vinterpaus

Hotell Villa Maija har inlett sin dryga 3 månader långa vinterpaus.

På våren öppnar vi igen i god tid före påsken, dvs. den 23. mars 2017.

Vi önskar alla en trevlig självständighetsdag och en fridfull juletid!