Villa Maija

Blogg och nyheter

Villa Maijas verksamhet blir mångsidigare

Vårt familjeföretag har som ambition att Villa Maija – en av de kändaste villorna i Hangö – kunde användas mångsidigare i framtiden, även utanför sommarsäsongen. Vi strävar att utveckla Villa Maijas tjänster också så att de motsvarar den växande efterfrågan på distansarbete i en inspirerande, naturnära miljö.

Sommarsäsongen 2021

I ett tidigare blogginlägg har vi berättat att Villa Maijas servicekoncept förändras och sommarsäsongen 2021 är den sista som förverkligas enligt den gamla modellen.

I framtiden kommer vi att fokusera på att renovera och driva logiverksamhet i huvudbyggnaden Villa Maija. Hyresavtalet för gårdsbyggnaderna Villa Anke och Villa Janne löpte ut vid årsskiftet och verksamheten i dem drivs i fortsättningen av Villa Classic Hanko Oy under namnet Hanko Villa Anke.

Vårt nya koncept

Villa Maija har sedan 2013 ägts av familjeföretaget C&E Rosenberg Oy och företaget har också ansvarat för logiverksamheten. För att klargöra verksamheten och skapa bättre möjligheter till utveckling kommer fastighetsförvaltningen och logiverksamheten att delas i separata bolag. Båda bolagen kommer även i fortsättningen att ägas av samma familj.

Vårt mål är att Villa Maija i framtiden har 6-7 lägenheter, som möjliggör både kort- och långvarigare boende året runt.

Varje lägenhet kommer att ha renoverade badrum och ett litet kök. Dessutom installeras alla väsentliga bekvämligheter, såsom luftkonditionering, en TV med bra ljudåtergivning samt bra wifi som baserar sig på fiberanslutning.

Lägenheterna renoveras till hög standard. Vi kommer att vara särskilt noga med att den ursprungliga arkitekturen och de vackra detaljerna i byggnaden bevaras.

Ibruktagandet av tredje våningen

En väsentlig del av utvecklingen av verksamheten är ibruktagandet av tredje våningen på Villa Maija. Byggnaden har ursprungligen byggts i tre våningar och rummen i den översta våningen har genom tiderna hyrts ut till badgäster på somrarna. Tredje våningen har dock länge varit i användningsförbud, bl.a. av brandsäkerhetsskäl.

Ibruktagandet av tredje våningen är av stor betydelse för att säkerställa kontinuiteten i Villa Maijas verksamhet. För att möjliggöra detta kommer vi att förbättra brandsäkerheten i hela byggnaden från brandklass P3 till klass P2, vilket innebär t.ex. sprinkling av hela byggnaden, bättre brandisolering och implementering av funktionella nödutgångar.

Renovering av fasad och fönster

Vi planerar också att renovera Villa Maijas fasad under 2021. Renoveringen ska göras grundligt men med respekt för de gamla metoderna.

Samtidigt kommer alla de vackra gamla fönstren i Villa Maija att renoveras och tätas så att det går att bo året runt.

Villa Maija en del av idyllen i badhusparken

Villa Maija är centralt belägen i badhusparken och är en viktig del av områdets historia och miljö. Det är ingen överdrift att säga att Villa Maija är en av de mest kända och fotograferade objekten på Appelgrensvägen.

Vi vill värna om detta värdefulla arv. Det är viktigt att man även i fortsättningen kan gästa Hangö i en gammal historisk trävilla och njuta av gångna tiders stämning.

Välkommen till Villa Maija!

 

Ytterligare förfrågningar:

Niklas Rosenberg

[email protected]

050 4567 268