Hotel Villa Maija

Rum

M1

från €130 för två

M2

från €160 för två

M4

från €205 för tre

M5

från €160 för två

M6

från €160 för två

M7

från €130 för två

J1

från €120 för två

J2

från €130 för två

J3

från €130 för två

J4

från €130 för två

J5

från €120 för två

J6

från €85 för en

A1

från €150 för två

A2

från €205 för tre

A3

från €130 för två

A4

från €130 för två