Hotel Villa Maija

Rum

M1

från €110 för två

M2

från €125 för två

M4

från €155 för tre

M5

från €125 för två

M6

från €125 för två

M7

från €110 för två

J1

från €105 för två

J2

från €110 för två

J3

från €110 för två

J4

från €110 för två

J5

från €105 för två

J6

från €75 för en

A1

från €130 för två

A2

från €155 för tre

A3

från €110 för två

A4

från €110 för två