Villa Maija

Blogg och nyheter

Hanko, Finland, November 2016

Hotell Villa Maija på vinterpaus, vi öppnar igen i april

Hotell Villa Maija gick på vinterpaus efter sista veckoslutet i oktober.

Vi tackar alla för den gångna säsongen och välkomna igen nästa vår. Vi öppnar till första veckoslutet i april 2019.

Vårens och sommarens 2019 bokningar kan du göra redan nu via hemsidornas bokningssystem.