Villa Maija

Blogg och nyheter

Villa Maija Renovation Main Hall

Totalrenoveringen av Villa Maija framskrider, färdigt i slutet av 2022

Totalrenoveringen av Villa Maija är i gång. När renoveringen blir färdig – i slutet av 2022 som det nu ser ut – kommer det att finnas sex lägenheter (2-3 rummare), som lämpar sig för längre boende året runt.

Projektet tog ett viktigt steg vidare i oktober med tömning av fastigheten, varefter vi kunde påbörja rivningen av interiören. Alla tre våningar är nu upprivna till stommen, vilket möjliggör en precisering av planerna och därefter kommer vi igen vidare till projektets nästa fas.

Villa Maija Renovation Second Floor

Interiören är nu uppriven till stommen. I bilden andra våningen den 12.11.2021.

Det är frågan om en omfattande totalrenovering där all teknik förnyas: elektricitet, data, uppvärmning, luftkonditionering, vatten, och avlopp. Brandsäkerheten lyfts till en högre klass, vilket betyder bl.a. bättre brandisolering samt ett sprinklersystem. I samband med byggandet av interiören satsar vi förutom i brandsäkerheten också i ljudisolering.

Gamla ugnar och övriga strukturellt värdefulla detaljer bevaras naturligtvis. Den gamla villans fasad förnyas helt och hållet. Även ytterdörrarna och fönstren renoveras, och allt gammalt bevaras så långt som möjligt.

En central del av projektet är ibruktagandet av den tredje våningen. Byggnaden är ursprungligen byggd som ett trevåningshus, men den tredje våningen har länge varit ur bruk bl.a. på grund av brandsäkerheten.

Villa Maija Renovation Third Floor

I samband med projektet tas den tredje våningen åter i bruk (12.11.2021)

Samtidigt som planerna har preciserats har det blivit uppenbart att alla lägenheter inte blir färdiga till sommaren 2022 som ursprungligen var tänkt. Således kan vi tyvärr inte ta emot bokningar till nästa sommar. Detta är tråkigt men i ett projekt av denna storleksordning finns det en hel del arbetsfaser och utmaningar som tar sin tid.

Under vintern kommer vi att informera mera om projektet och när Villa Maija igen kan öppna sina dörrar åt gäster. Vår ambition är att Villa Maija – en av de kändaste villorna i Hangö – kan användas mångsidigare i framtiden, även utanför sommarsäsongen. Vi utvecklar Villa Maijas tjänster också så att de motsvarar den växande efterfrågan på distansarbete i en inspirerande, naturnära miljö.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig höst och vi svarar gärna på frågor gällande projektet och Villa Maijas framtida verksamhet.

Niklas Rosenberg
[email protected]
050 4567 268

 

2 kommentarer

  1. Carl-Henrik Nyholm - november 14, 2021 14:05

    Intressant. Jag var där på 60 talet å drog el för Hangö Elektriska.

  2. Carl-Henrik Nyholm - november 14, 2021 14:11

    Blir fint. Som gammal Hangö Bo /hinner ännu bli Hangö Bo ännu. Nu Rosala med elinstallationer, Å Hangö är nära.. Får se om an Lever..