Villa Maija

Blogg och nyheter

Independence Day in Hanko, Finland, 6.12.2016.

Villa Maija och Seaside Stories festivalen 14.-17.11.2019

Hotell Villa Maija blir på vinterpaus i början av november, men vi håller ändå öppet under Seaside Stories berättarfestivalen torsdag-söndag 14.-17.11.2019. Man kan göra reserveringar på våra hemsidor och Villa Maijas populära frukostbuffé är också öppen då för alla.

Det muntliga berättandet står i fokus för festivalen, men utöver det erbjuds också berättande i en vidare bemärkelse genom olika konstformer: musik, bildkonst, fotografering, teater, film, litteratur och dans. Under fyra dagar blir det tillfälle att berätta och lyssna till berättelser, att mötas och delta i workshops. Festivalöppningen samlar nyländska begåvningar, och lördagens fiesta bjuder er med på en gemensam resa med berättelser, musik och dans från flera kontinenter. Du kan läsa mera om festivalen här.

Efter vinterpausen öppnar Villa Maija igen till första veckoslutet i april 2020.